www.atorp.nu
 
Åtorps Egendomsförvaltning äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter i Lerum och Munkedal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandskydd

Informationsbroschyrer innehållande information och enkla tips att tänka på för att förebygga bränder.
Brand i hemmet Klicka här >>
Ljus i juletid Klicka här >>

Brandvarnare
I samtliga lägenheter ska det finnas minst en brandvarnare. Du som hyresgäst är skyldig att byta batterier vid behov. Testa gärna brandvarnaren då och då så att den fungerar genom att trycka på knappen som sitter på undersidan. Ett tecken på att batteriet börjar ta slut kan vara att brandvarnaren ger ifrån sig pip-ljud. Byt batteri när det är slut och rengör brandvarnaren från damm och smuts med jämna mellanrum. Saknar er lägenhet brandvarnare är ni välkomna att höra av er till oss så kommer vi och monterar en ny brandvarnare kostnadsfritt hos er.

Vid brand - Agera direkt
Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. De är när branden fortfarande är liten som man har en chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är:

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

Brand i kläder
Om det brinner i någons kläder – se till att snabbt få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld.

Brand i kastrull
Skulle det börja brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock eller brandfilt. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Brand i TV
Vid brand i TV:n, dra ut kontakten. Släck med en handsläckare, brandfilt eller genom att hälla på vatten.

Annan brand
Är branden liten, försök att släcka, men ta inga onödiga risker. Finns handbrandsläckare till hands: ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken.

När du inte kan släcka själv
Har du inte möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. Annars sprids röken ut i trapphuset. Larma 112 och varna grannarna.

Brand på annan plats i flerbostadhuset
Stanna kvar i lägenheten. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i cirka 30 minuter. Våta handdukar hjälper till att täta runt dörren och i brevinkastet. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand. Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.

Behövs hjälp – larma 112
Behövs hjälp, ring 112. Då hamnar du hos en larmoperatör på SOS-centralen. För att få den bästa och snabbaste hjälpen – svara på operatörens frågor om vad som har inträffat, var det har hänt, vilket telefonnummer du ringer ifrån och så vidare. Hjälpen blir inte försenad för att du svarar på många frågor. När du pratar med en operator, larmar en annan samtidigt räddningstjänsten och skickar den till platsen. Möt upp när hjälpen kommer för att visa vägen och spara tid.

Förebygg
Flerfamiljshus drabbas emellanåt av anlagda bränder i trapphus och soprum. Som boende i huset kan du själv minska risken för att detta ska uppstå genom att inte förvara brännbart material som exempelvis möbler, tidningspapper eller annat skräp i trapphuset, källaren eller andra liknande utrymmen. Se till att dörrarna till vind, källare och garage alltid hålls låsta eller åtminstone stängda.

För mer information läs gärna informationsbroschyren nedan. Den går även att skriva ut. Broschyren innehåller information och enkla tips att tänka på för att förebygga bränder. Klicka här >>

För ytterligare information se MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida, klicka här >> 
 
 
 
Åtorps Egendomsförvaltning. Lindvägen 6, 455 34 Munkedal. 0302-169 01. info@atorp.nu