www.atorp.nu
 
Fastighetsskötsel. Åtorps Egendomsförvaltning äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter i Lerum och Munkedal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastighetsskötsel

Newfast AB ansvarar för all skötsel i och omkring våra fastigheter.
De tar emot all felanmälan på jourtelefon 0709-466729.
Har du några synpunkter på New Fasts skötsel av fastigheterna, kan ni kontakta oss via e-mail: info@atorp.nu eller telefon 0302-169 01, telefontid 08:00-16:30.

Installationer
Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Hyresvärden kan anvisa behörig installatör om ni önskar göra egna installationer av tvätt- eller diskmaskin.

Anmäl skada
Uppkommer skada i lägenheten med tillhörande utrymmen eller visar sig brist som snabbt måste avhjälpas är du skyldig meddela detta till New Fast på telefon: 070-946 67 29

Hyresvärdens skadeansvar Normalt skall hyresgästen kontakta företaget om något skall åtgärdas i lägenheten. Har hyresvärden eller dess personal varit vårdslösa så att skada uppstått, svarar dessa för skadan. I vissa fall blir hyresvärden inte ansvarig för skada som orsakats av dennes personal. Så är fallet om personalen utför privata uppdrag åt hyresgästen på dennes begäran.

Målning och tapetsering
Vi på Åtorps Egendomsförvaltning är skyldig att måla och tapetsera med skäliga tidsmellanrum, detta hindrar dock inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet. Du får måla och tapetsera lägenheten själv om det sker på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten när du flyttar om ni tex målat om på ett sätt som avviker från detta.
 
 
 
 
Åtorps Egendomsförvaltning. Lindvägen 6, 455 34 Munkedal. 0302-169 01. info@atorp.nu