www.atorp.nu
 
Lokaler att hyra i Lerum och Munkedal. Åtorps Egendomsförvaltning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips vid in och utflyttning

VID INFLYTTNING
När du ska flytta in är det en del saker att tänka på, bland annat detta:

Inflyttningsdag:
Infaller dagen då du ska tillträda lägenheten på en helg eller helgdag, blir inflyttningsdagen istället nästa vardag kl 12.00.

El:
Kom ihåg att beställa el. För att inte riskera att el-mätaren är avstängd på inflyttningsdagen skall din anmälan vara Ditt el-bolag tillhanda senast 15 dagar innan din inflyttning. El-marknaden i Sverige är avreglerad vilket innebär att ditt val av el-leverantör är fritt. För ytterligare information, gå in på exempelvis www.elskling.se.

Adressändring:
Kontakta www.adressandring.se eller ring 020-97 98 99. Genom att du anmäler din adressändring dit meddelas de flesta centrala myndigheter. Övriga, t ex arbetsgivare, vänner och föreningar måste du själv meddela genom att ringa eller skicka flyttkort.

Telefon:
Beställ flyttning av telefon om du har fast telefon.

Hemförsäkring:
Vi som hyresvärd kräver att du som hyresgäst har en hemförsäkring. Teckna en försäkring innan du flyttar in!!


VID UTFLYTTNING
När hyrestiden har löpt ut skall du senast påföljande dag lämna lägenheten och senast klockan 12 ha den fin och välstädad till nästa hyresgäst. Infaller den dag då lägenheten skall tillträdas eller lämnas på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det i stället ske nästa vardag.

Kom ihåg att avbeställa el. Avbeställning ska utföras i god tid före avflyttning. Kontakta din el-leverantör. Glöm inte att göra adressändring samt att flytta eller avsluta abonnemang på telefon, bredband mm.

När lägenheten är ledig till uthyrning är du som hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid som du och hyresvärd kan överenskomma om.

Vid besiktningen som alltid sker efter slutstädningen bör du som hyresgästen vara närvarande. Orsaken är att det kan komma att behöva diskutera eventuella skador i lägenheten.

Vid flyttstädning gäller att allt är rent och fräscht när du flyttar ut så att nästa hyresgäst kan flytta in och trivas. Slarvar du med städningen så kan du bli ersättningsskyldig. Nedan finns en checklista på allt som ska städas:

Allmänt i hela bostaden
Fönster in- / utsida och emellan
Persienner
Fönsterkarmar och fönsterbänkar
Element, bakom och emellan
Dörrar, karmar, foder och handtag
Golv och golvlister
Eluttag och strömbrytare
Balkong och fönsterbleck på balkong
Klädkammare

Sovrum / vardagsrum
Väggar och tak
Garderober in- / utvändigt
Ventilationsdon

Kök
Väggar och tak
Skåp in-/ utvändigt
Över och under överskåpen
Lådor och skärbräda
Kryddhylla
Ventilationsdon
Belysningsarmaturer
Spisfläkt och fettfilter
Spis in- och utvändigt samt runt spisplattor
Golv och väggar bakom spis
Kyl/frysskåp in- och utvändigt

Badrum / toalett
Väggar och tak
Ventilationsdon
Belysningsarmaturer
Badrumsskåp/spegel
Badkar / dusch
Under och bakom badkar
Tvättställ och vattenlås
WC-stol in- / utvändigt
Golvbrunn
Torkställning

Mer tips hittar du här >>

Bra att veta:
Enligt hyreslagen skall hyresgästen ersätta hyresvärden för de skador som uppkommer i lägenheten genom hyresgästens eget vållande.
Hyresgästen ansvarar även för skador i lägenheten som genom vårdslöshet eller försummelse förorsakats av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten t.ex. inneboende eller som där utför arbete för hans räkning.
För brandskada som han inte själv vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han borde ha iakttagit.
Exempel på skador som kan leda till ersättningskrav är:
Ränder på tapeter efter möbler som stått mot tapeten
Många borrhål
Fettfläckar efter sängar som stått uppefter väggar

Exempel på skador som leder till ersättningskrav är:
Borrning i kakel, klinker eller i kakel/klinkerfogar är absolut förbjudet, vid all sådan borrskada ställs ersättningskrav.
Observeras bör att hyresgäst dock inte ansvarar för så kallat normalt slitage, som det åligger hyresvärden att med vissa tidsintervaller åtgärda utan extra kostnad för hyresgästen.
Inträffar någon skada skall hyresvärden omgående meddelas, för undvikande av att skadan förvärras.
Av lagtexten kan utläsas att om en hyresgäst själv anskaffat och inkopplat t.ex. tvätt- eller diskmaskin och detta skett på sådant sätt att läckage uppstår, svarar hyresgästen för uppkommen skada om vårdslöshet föreligger.
Samma gäller om ett akvarium går sönder eller blir otätt och skada på fastigheten uppstår.
 
 
 
 
Åtorps Egendomsförvaltning. Lindvägen 6, 455 34 Munkedal. 0302-169 01. info@atorp.nu